Vergoedingen

Vergoedingen Fysiotherapie

Fysiotherapie Eksterlaan heeft met alle zorgverzekeraars een contract. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een aantal keren fysiotherapie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket.
Bij de vergoeding van uw behandeling fysiotherapie is er een onderscheid tussen een behandeling van een niet-chronische aandoening eneen behandeling van een chronische aandoening.

Vergoeding fysiotherapie bij niet-chronische aandoeningen

Fysiotherapie bij niet-chronische aandoeningen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen, dat u vergoed krijgt is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u zelf heeft gekozen.
Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten of wanneer het aantal behandelingen meer is dan de vergoeding uit uw aanvullende verzekering dan wordt de behandeling fysiotherapie bij u gedeclareerd. ( zie tarieven op de website )

Behandelingen, die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed, zullen geen aanspraak doen op uw eigen risico.
Voor fysiotherapie bij een niet chronische aandoening heeft u geen verwijzing nodig van een arts.

Vergoeding fysiotherapie bij chronische aandoeningen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding fysiotherapie bij een chronische aandoening dient uw aandoening voor te komen op de chronische lijst, genaamd “de Lijst Borst”.
Deze lijst kunt u vinden op de website: www.zorgvergoeding.com, keuze “lijst chronische aandoeningen”. Hier kunt u ook terug vinden of aan de vergoeding van de aandoening een tijdslimiet verbonden is.

De vergoeding van een chronische aandoening wordt pas vanaf de 21e behandeling uit uw basisverzekering vergoed, dit houdt in dat de eerste 20 behandelingen of uit uw aanvullende verzekering gehaald worden of indien u niet of onvoldoende verzekerd bent door u zelf betaald moeten worden.

Behandelingen, die uit de basisverzekering vergoed worden, vallen onder het verplichte eigen risico.
Voor fysiotherapie bij een chronische aandoening heeft u een verwijzing nodig van een arts.

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie van een niet-chronische aandoening altijd vergoed uit de basisverzekering met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen wanneer het gewenste resultaat nog niet bereikt is.
Mochten er meer behandelingen nodig zijn dan worden deze niet meer vergoed uit de basisverzekering maar uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het afgesloten aanvullende pakket.
Chronische aandoeningen worden vergoed uit de basisverzekering. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico.
Voor een niet-chronische aandoening is er geen verwijzing nodig, wel bij een chronische aandoening.

Tarieven per 1 januari 2023

voor patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn
1000 Reguliere zitting fysiotherapie € 40,00
1001 Zitting fysiotherapie incl. toeslag aan huis  € 50,00
1002 Zitting fysiotherapie incl. toeslag instelling € 45,00
1775 Reguliere zitting geriatrie fysiotherapie € 49,00
1776 Zitting geriatrie fysiotherapie  incl. toeslag aan huis  € 59,00
1777 Zitting geriatrie fysiotherapie incl. toeslag instelling € 55,00
1864 Screening, intake en onderzoek € 49,00
1865 Screening, intake en onderzoek incl. toeslag aan huis  € 59,00
1866 Screening, intake en onderzoek incl. toeslag instelling € 55,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis  € 59,00
1872 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag instelling € 55,00
 

Per niet nagekomen afspraak wordt 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden zijn volgens richtlijn VVF.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF ). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut – patiënt” van het KNGF / NPCF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoonsregistratie ( Wpr ). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten; indien uw behandeling bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, hanteren wij de tarieven conform uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen, vraag uw behandelend fysiotherapeut om een toelichting.