Caroline Hageman

Vanaf 2001 ben ik verbonden aan onze praktijk. Omdat een groot deel van mijn werk bestond uit het behandelen van ouderen ben ik mij verder gaan verdiepen in deze groep patiënten. In 2004 heb ik in Breda de specialisatie Geriatrie Fysiotherapie behaald.

De ouder wordende mens heeft vaak te maken met multipathologie : meerdere aandoeningen tegelijk die vaak ook van invloed zijn op elkaar. Het is belangrijk om in dergelijke situaties voldoende kennis te hebben om mensen hierin te kunnen begeleiden. De behandeling bestaat vaak uit informeren en begeleiden van cliënt en mantelzorger , en het functioneel trainen van vaardigheden die mensen nodig hebben om zich zelf te kunnen blijven redden. Ik vind het leuk en boeiend om met ouderen te werken en ik ervaar hoe belangrijk het is dat mensen door hun mobiliteit te verbeteren hun zelfstandigheid kunnen behouden.

Vanaf 2005 ben ik aangesloten bij het Parkinsonnet. Dit is een landelijk netwerk van alle zorgverleners die zich met Parkinsonpatiënten bezighouden. Alle deelnemers zijn vanuit het Parkinsonnet geschoold in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. De behandelingen zijn met name gericht op beweging en activering, het onderhouden en verbeteren van kracht en conditie. Bovendien oefenen we op dagelijkse handelingen en bewegingen die moeilijker verlopen, zoals het lopen, opstaan uit een stoel, het omdraaien in bed.

Ik begeleid mensen zo nodig thuis, anderen komen voor behandeling naar de praktijk of doen mee in een oefengroepje. Sinds een jaar is ook mijn collega Jack van Honschoten aangesloten bij het Parkinsonnet. Ik ben tevens aangesloten bij MS Zorg Nederland. Ook dit is een groot multidisciplinair netwerk dat tot doel heeft de zorg rond de MS patiënt te verbeteren. Naast bovengenoemde werkzaamheden ben ik geschoold als Otago-trainer. Dit is een erkend valpreventieprogramma voor kwetsbare ouderen dat in de thuissituatie kan worden toegepast.

Specialismen:

  • Geriatrie fysiotherapeut
  • Parkinson
  • MS
  • Valpreventie/Otago
  • Algemeen fysiotherapie