Vera Kinket

Mijn naam is Vera, met veel plezier werkzaam bij Fysiotherapie Eksterlaan en woonachtig in de buurt. Mijn interesse binnen de fysiotherapie gaat uit naar zowel mechanische- als psychosomatische klachten.

In onze huidige maatschappij worden er hoge eisen aan ons gesteld, zo ook aan kinderen. Niet ieder mens kan hier even gemakkelijk mee omgaan en soms kan dit zich uiten in problemen op gedragsniveau en/of fysiek niveau, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van medisch onverklaarbare pijnklachten in buik- of hoofdregio. Middels massage, bewustwordingsoefeningen (o.a. vanuit Mindfulness) en ontspanningsoefeningen probeer ik de patiënt te ondersteunen en te begeleiden zodat die weer lekker in zijn vel komt te zitten. Ieder mens is uniek en het is mooi als hij weer volledig in zijn kracht komt te staan. Mijn interesse in de mechanica van de mens resulteert onder andere door het enthousiast geven van McKenzie therapie.

Specialismen:

  • Ontspanningstherapie / autogene training volwassenen en kinderen
  • McKenzie therapie
  • Algemene fysiotherapie
  • Medical Taping.
Naast de bovengenoemde fysiotherapeutische interventies geef ik ook Rebalancing. Voor meer informatie hierover, zie: www.verakinket.nl.